Cultureel Coevorden
Door Roelie Lubbers

Durven dromen

Daar was ie dan: de aftrap van Cultureel Coevorden op donderdagavond 7 november in een volle Zaal Wielens in Noord-Sleen. De provincie Drenthe heeft Coevorden benoemd tot culturele gemeente van de provincie voor 2021-2022. Een hele eer die volop kansen biedt!

Nu is cultuur niet iets wat je op moet leggen, het gedijt immers beter bij spontane acties en ideeën, maar een zetje is niet verkeerd. Mooi dat het extra aandacht krijgt, want cultuur heeft waarde in zich; het draagt bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat en is wezenlijk voor de ontwikkeling van mensen. Cultuur raakt, geeft herkenning, versterkt de identiteit, verrast en maakt bewust. Jeroen Huizing is dan wel onze wethouder van cultuur, maar je kan het niet afbakenen. Cultuur is overal en heeft interacties met omgeving, binnenstad, ruimtelijke ontwikkeling, economische ambities, sociale omgeving en toerisme.

Het hele college is daarom aangehaakt. Maar datzelfde college op haar beurt daagt graag de samenleving uit met vier V’s: Verbinden, Verhalen, Versterken en Vieren. Die vier V’s moeten leiden tot prachtige initiatieven die gebaseerd zijn op ons fundament: het verhaal van Coevorden, van ons landschap, de geschiedenis, tradities, taal, eten, de schatten, de ligging, de stad en de dorpen, ons bestaan, ons erfgoed en op wat we op cultureel gebied al hebben.

Natuurlijk willen we vernieuwend zijn, oud en jong verbinden, activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en veel kwaliteit uitstralen. De vele belangstellenden in de zaal is verteld dat men daarbij mag durven dromen. Bedenk iets moois, iets groots, iets nieuws, iets moois.

Durven dromen, maar wel op tijd wakker worden en je droom met ons delen, want voor je het weet is het 2021-2022.