Rapport asbestinventarisatie De Akker openbaar

Sleen - Het rapport over de asbestinventarisatie van de openbare basisschool De Akker is tijdens schooltijden voor iedereen in te zien in de tijdelijke schoolruimte in de Ontmoetingskerk.

Het rapport is voorzien van een saneringsplan dat door onderwijsstichting Arcade is opgesteld en een advies van de GGD. Gebouwen Inspectie Nederland heeft de asbestinventarisatie van De Akker uitgevoerd in opdracht van Arcade naar aanleiding van het landelijke project 'Asbest in scholen'. Vrijdag 12 oktober bleek dat in De Akker asbesthoudende platen zijn verwerkt, die beschadigd waren. Uit voorzorg is toen met onmiddellijke ingang de school gesloten. De leerlingen van De Akker krijgen inmiddels tijdelijk les in de Onmoetingskerk in ^Sleen en de voormalige obs De Krosbulten in Wezup, tot de saneringsoperatie is afgerond. Uit het rapport komt naar voren dat in vijf van de zeven leslokalen en het speellokaal asbest is aangetroffen op de vensterbanken. Dat was aanleiding om de school met onmiddelijke ingang te sluiten om verder onderzoek te doen. Uit de luchtonderzoek dat vervolgens is gestart, bleek dat er geen asbestvezels in de lucht zaten. Behalve in de lokalen is ook in de CV- en de bergruimte asbest gevonden. Uit het gezondheidsadvies dat de GGD heeft uitgebracht, blijkt dat er geen gezondheidsrisico's voor de leerlingen en leerkrachten zijn geweest: 'De blootgestelde concentraties zitten onder het verwaarloosbaar risico, zoals opgesteld door de Gezondheidsraad. Het verwaarloosbaar risico is een concentratie waaraan men levenslang blootgesteld mag worden.' Het advies van Gebouwen Inspectie Nederland luidt om het aangetroffen asbest te verwijderen en enkele andere zachte materialen, die niet goed te onderzoeken zijn, ook te af te voeren. Onderwijsstichting Arcade neemt deze adviezen over. Naast de asbestverwijdering houdt dit in dat de computers en beamers uit de leslokalen op de begane grond worden afgevoerd, evenals de inhoud van de laden en kasten en andere losse materialen uit de klassen. Ook de vloerbedekking en de gordijnen worden vervangen. Het meubilair uit de klaslokalen op de begane grond wordt schoongemaakt, behalve meubilari met zachte bekleding, die wordt afgevoerd. De lokalen, cv-ruimte en de berging voor de cv-ruimte worden grondig gereinigd; de materialen in de berging voor de cv-ruimte worden afvoerd. De sanering start binnenkort en duurt naar verwachting vijf weken. Het rapport is in te zien in de tijdelijke schoolriumte in de Ontmoetingskerk op maandag en dinsdag van 8.30 tot 15.30 uur, en op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. Lees ook: Kinderen De Akker voor het eerst naar Wezup, http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=263749