Ganzenmarkt voor en tijdens Tweede Wereldoorlog

Coevorden - Ganzenstad Coevorden herdenkt en viert in 2020 dat het 75 jaar geleden bevrijd werd, maar hoe zat het eigenlijk met de Ganzenmarkt in de periode van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog?

In 1938 - zo schrijft de Provinciale Drentsche en Asser Courant - werd de Ganzenmarkt nog door duizenden mensen uit Drenthe en Overijssel bezocht. Van een eigenlijke Ganzenmarkt was in die jaren al geen sprake meer. ,,De oude Coevorder Ganzenmarkt is geworden tot een echten modernen kermisdag”, staat in de krant. ,,En het is vooral daarom dat er dien dag in Coevorden zooveel lieden uit den omtrek samen komen.”

Een jaar later werd door de burgemeester de Ganzenmarkt afgelast. Met een kort bericht in het Nieuwsblad van het Noorden werd op 14 november 1939 hiervan melding gemaakt. ,,De burgemeester dezer gemeente heeft in verband met den ernst der tijden welke zich natuurlijk in een grensplaaats als Coevorden in ergere mate doet voelen dan in verder van de grens gelegen gemeenten,  zaterdagavond de kermis - de van ouds bekende Ganzenmarkt - welke heden gehouden zou worden, afgelast.” In 1940 werd de Ganzenmarkt wél gehouden, maar deze trok niet veel bezoekers.

Veemarkt

Ganzen werden er allang niet meer verhandeld; de Ganzenmarkt was in die jaren een veemarkt, want in 1941 werden 72 runderen, 10 loopvarkens en 274 biggen aangevoerd. In 1945 bleek dat ook na de bevrijding de Ganzenmarkt de aantrekkingskracht nog niet had verloren. Uit de hele omgeving waren de kermisgangers als vanouds weer naar Coevorden gekomen, want er trokken de hele middag zingende groepen door de stad.

Ondanks dat minister Lieftinck had gemaand tot zuinigheid en spaarzaamheid, werd door bezoekers volop geld uitgegeven op de kermis. De feestvierders vermaakten zich ‘s avonds in de verschillende dancings, ,,waar het vroolijke volkje zich met dans en zang uitstekend amuseerde”.