Ganzen Geesje onlosmakelijk verbonden aan Ganzenmarkt

Coevorden - Ganzen Geesje is een ode aan de ganzenhoedsters die op de tweede maandag in november hun ganzen naar de markt brachten. Ganzen Geesje staat symbool voor de belangrijke rol die de ganzen al jaren in ganzenstad Coevorden innemen.

Tijdens de Ganzenmarkt in 1975 kwam burgemeester Willem Hoekzema met het idee voor plaatsing van een ganzenhoedsterbeeld op de Markt om Coevorden als ganzenstad meer op te laten vallen. Hij deed een oproep aan de middenstand en inwoners om geld in te zamelen voor een beeld.

Het was de bedoeling dat het beeld een geschenk van én voor de bevolking van de gemeente Coevorden zou worden. Om het benodigde geld te verzamelen kwam er een actiecomité. Dit comité organiseerde en coördineerde activiteiten zoals een grote verloting.

De onthulling van Ganzen Geesje was op 14 oktober 1978, om precies te zijn. Het beeld is gemaakt door beeldhouwer Johan Sterenberg, die in 2002 overleed. In april 2011 is vanwege de reconstructie van de Markt en nieuwbouw van het gemeentehuis het beeld iets naar de zuidkant van de Markt verplaatst.