Mantelzorg staat centraal in kerkdienst

Nieuw-Amsterdam - In de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam wordt op zondag 10 november een dienst gehouden waarbij de mantelzorger centraal staat.

Aanleiding is de Dag van de Mantelzorg, die op deze dag plaatsvindt. Voorganger in de dienst is ds. Wisselink. De dienst wordt voorbereid door leden van het plaatselijke Contactpunt Mantelzorg, mantelzorgers, diakenen en de voorganger. Het thema is 'De mantelzorger in het zonnetje zetten'. De dienst begint om 10.00 uur.