Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Opening treinstation Dalen zorgde voor een groot feest in het dorp

Nadat de spoorlijn tussen Zwolle en Coevorden een jaar in gebruik was geweest, werd het station in Dalen op woensdag 1 november 1905 feestelijk geopend. Op 5 oktober 1905 werd in een kort artikel daar al melding van gemaakt met een korte omschrijving over Dalen.

‘Weldra zal de opening van de spoorlijn over Dalen en Nieuw-Amsterdam tot Emmen plaats hebben. Dalen, een uur van Coevorden verwijderd, is een vriendelijk dorp met talrijke villa’s langs de dorpsstraat, terwijl vele en florissante boerderijen verder achteraf liggen. Hoog opgaand geboomte en verschillende hotels doen denken aan Gaasterland’. Het artikel komt uit de Leeuwarder Courant, wat dan ook gelijk de vergelijking met Gaasterland verklaart.

Bij de opening had Dalen een doorgaand spoor met een goederenspoor voor laden en lossen. Dalen was blij met de opening van de Noord Ooster Locaal Spoorweg Maatschappij (NOLS). Aan bijna alle woningen wapperde de Nederlandse driekleur, rond tien uur werd in de Schoolstraat de optocht ‘Voorheen en Thans’ opgesteld met daarachter de schoolkinderen. Zo ging het naar het station en werd de hele stoet op het perron en langs de lijn opgesteld in afwachting van de trein van twintig over tien. En de eerste trein die in Dalen zou stoppen had nota bene vertraging. Even na half elf kwam dan eindelijk de trein in zicht en remde de machinist af om in Dalen te stoppen. De burgemeester hield een korte toespraak dat door een donderend hoera werd beantwoord waarna de muziek ‘Lang zal hij leven’ inzette.

De hele dag waren er tal van activiteiten, zoals een wedloop met hindernissen, blaastrappen en een fietswedstrijd. Een fakkeltocht sloot de activiteiten van die dag af, echter tijdens de avond en nacht was het nog volop feest in Dalen. De Emmer Courant van 8 november 1905 schrijft daarover: ‘De avond en nacht werd verder recht genoegelijk doorgebracht en het daglicht begon te schijnen, toen de laatste feestgangers eens dachten om naar huis te gaan’.

In 1910 liet de staatsspoorwegen een tweede perron bouwen en werd ook het goederenspoor van twee kanten aangesloten zodat de locomotief over het doorgaande spoor kon omlopen. De goederenfaciliteiten werden volgens een lijst van de Nederlandse Spoorwegen uit 1960 gebruikt door de Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Dalen’, Veevoeder- en Kunstmesthandel J. Hidding en door L. IJdens. De eerste haltechef was Gijsbertus Johannes Bloem, afkomstig uit Wolfheze. Bloem promoveerde op 29 december 1912 van haltechef naar eerste haltechef en ging vanwege invaliditeit in 1927 met pensioen. Zijn opvolger was Henderik van der Wal uit Oudeschoot, die werd vanwege de sluiting van het stationsgebouw in 1936 overgeplaatst naar Siddeburen. Na het vertrek van Van der Wal is het station nog bewoond geweest door meerdere, niet bij de spoorwegen betrokken, gezinnen.

In de Tweede Wereldoorlog werd het tweede spoor over een lengte van 506 meter met de bijbehorende wissels opgebroken en de vrijgekomen materialen werden door de Duitsers afgevoerd. In 1971 werd met de afbraak van het stationsgebouw ook het goederenspoor verwijderd. Voor personenvervoer was het station rond de Tweede Wereldoorlog voor enkele korte perioden gesloten. Op 14 mei 1950 stopte voorlopig de laatste keer de trein in Dalen. Bij de heropening op 31 mei 1987 bestond het emplacement uitsluitend nog uit een perron met abri langs de doorgaande spoorlijn.

In ‘Kiek Nou ‘s!’ duikt Herman Woltersom in het heden en verleden van gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hjwoltersom@hetnet.nl