Stichting Inwoners aan Zet nieuw in gemeente Coevorden

Coevorden - Ook de gemeente Coevorden kent vrijwilligers die zich inzetten voor initiatieven buiten georganiseerde verbanden. De nieuwe stichting Inwoners aan Zet wil juist die vrijwilligers in de gemeente - en dus niet alleen de stad Coevorden - helpen. De lancering was donderdagmiddag onder toeziend oog van wethouder Joop Brink in de vestingstad bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Initiatieven zonder rechtspersoon - dus bijvoorbeeld geen vereniging of stichting - kunnen nu onder de vlag vallen van Inwoners Aan Zet, maar dan wél met een goed plan. Het creëren van kleinschalige speelvoorzieningen voor kinderen in de buurt zou een concreet plan kunnen zijn. Meer algemeen gaat het om maatschappelijke burgerinitiatieven op de gebieden van zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid. Mogelijk krijgt een initiatief een structureel karakter. Er wordt dan bijvoorbeeld een ruimte gehuurd voor activiteiten of verzekeringen moeten worden afgesloten.

De stichting beschikt dit jaar over een gemeentelijke subsidie van 27.000 euro. Volgens het onbezoldigde vierkoppige bestuur valt de subsidie volgend jaar overigens lager uit. De initiatieven blijven uniek en zelfstandig als het gaat om inhoud en uitvoering. De stichting biedt tijdelijk ‘onderdak’, want plannen worden na maximaal twee jaar zelfstandig voortgezet. Inwoners aan Zet is geen geldschieter, maar ondersteunt initiatieven bij het aanboren van bijvoorbeeld subsidiegeld.

Toetsen

Ondersteunend coördinator namens MWC is Margreet Teunissen. Zij gaat in gesprek met de initiatiefnemers en een goed doordacht plan wordt doorgesluisd naar het bestuur van Inwoners aan Zet. Het is aan het bestuur om het idee te toetsen aan de hand van een negental voorwaarden. Bij een onvoldoende uitgewerkt plan kan hulp worden gezocht vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven of Steunpunt Vrijwilligerswerk van MWC. Ook kan een opbouwwerker worden ingeseind door Teunissen.

Het bestuur van Inwoners aan Zet bestaat uit voorzitter Peter Gras, secretaris Herman Scholte, penningmeester Arnold Littel en bestuurslid Gijsje Gramsma. Gras en Gramsma wonen in Dalen, terwijl Scholte en Littel Coevorden als woonplaats hebben. ,,Een stichting in deze specifieke vorm hebben wij nog niet eerder gezien in Nederland’’, vertelt kartrekker Gras. ,,Ons bestuur is goed bezet, maar jonge aanwas is welkom. De komende tijd benaderen we bedrijven en organisaties in de gemeente die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze doelstelling. Dat zou bijvoorbeeld een notariskantoor kunnen zijn voor juridische zaken.’’

Meer informatie over de nieuwe stichting in de gemeente Coevorden staat op de website van Inwoners aan Zet.