Havenvereniging Coevorden ziet 'speelplaats' niet zitten

Coevorden - Havenvereniging Coevorden wil een ‘echte’ haven terug als de gedempte binnenhaven in het stadshart opnieuw wordt uitgegraven. In de plannen voor het Kasteelpark komt er ondiep water, waar kinderen kunnen spelen.

,,Maar een haven is geen speelplaats’’, vindt voorzitter Jan Wolter Mager. ,,Een haven behoort voldoende diep te zijn voor schepen. Bovendien vormt ondiep water een gevaar voor de volksgezondheid, temeer omdat er in de binnenhaven geen doorstroming is. Met hoge temperaturen zoals afgelopen zomer kunnen er met stilstaand water gevaarlijke situaties ontstaan. Dat denken niet alleen wij, maar ook deskundigen van waterschap Vechtstromen bij wie we navraag hebben gedaan.’’

Haven werd in 1954 gedempt

In 1954 werd begonnen met het dempen van de haven. Ervoor terug kwamen parkeerplaatsen, die in de aanpak van het stadshart nu weer verdwijnen. Een deel van dit parkeergebied wordt straks onderdeel van een groter marktplein, waar straks het water weer tegenaan klotst.

Het was altijd de bedoeling om een normale diepte aan te houden bij het doortrekken van de haven. Maar omdat er maar enkele schepen extra kunnen liggen - en vanwege de kosten - kwam ondiep water in beeld. Bovendien werd met een schuin oog gekeken naar de ondiepe waterpartijen op het Raadhuisplein in Emmen, die bij mooi weer tientallen kinderen trekken. Dat pootje baden lijkt Coevorden ook wel wat.

Van winkelstad naar bezoekersstad

Over twee weken praat de Coevorder politiek verder over het Kasteelpark. Onder die noemer zijn allerlei maatregelen bedacht om mensen te trekken die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de vesting. Van winkelstad naar bezoekersstad, is het idee. Met in het achterhoofd dat de nieuwe belangstellenden na hun historisch uitstapje ook nog even winkel of restaurant bezoeken.