Nationale nominatie voor Bevordering Huisdierenwelzijn uit ‘t Haantje

‘t Haantje - Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is genomineerd voor de zogeheten Dutch Pet Awards. De stichting is gevestigd in ‘t Haantje en is genomineerd in de categorie ‘Not-for-profit’.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt ernstig zieke of gewonde huisdieren van eigenaren die zelf door omstandigheden - bijvoorbeeld ziekte, verlies baan of gezinsproblemen - zijn aangewezen op de voedselbank of onder bewind staan. Uniek aan de stichting is dat deze continu bereikbaar is voor dierenartsen met een dier in acute medische nood.

„Wij steunen onder voorwaarden en mits onze fondsen daartoe toereikend zijn”, zegt Lilianne van Doorne uit ‘t Haantje. „De steun op jaarbasis ligt rond de tweehonderd huisdieren van minima. Het betreft niet de normale dierzorg, zoals entingen, voeding en sterilisatie, maar medisch actue zorg. Verder geven wij presentaties aan gemeenten, bewindvoerders en maatschappelijke organisaties over het thema armoede en huisdieren met het doel om door goed samenspel minima en hun huisdieren te kunnen steunen.”

Meer informatie staat op www.huisdierenwelzijn.nl.