Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Van 'Notarishuis' tot muziekschool en 'notaristuin'

Waar nu nog de Rabobank is gevestigd, stond vroeger het ‘Notarishuis’. Zo was het herenhuis aan de haven in Coevorden bekend, tegenwoordig wordt nog wel eens gesproken over de ‘notaristuin’ en daar wordt dan het grasveld bij de Rabobank mee bedoeld.

Het herenhuis werd door een zoon van de vroegere burgemeester Slingenberg gebouwd. Toen deze notaris Berend Slingenberg in 1890 overleed, betrok notaris Weys het statige pand aan de haven, later bewoonde notaris Van de Veen het notarishuis.

Begin jaren zestig werd het huis in gebruik genomen door de muziekschool, om precies te zijn werd de muziekschool in 1962 geopend. Het pand van notaris Van Veen werd al in 1955 door de gemeente aangekocht om het te verbouwen tot een cultureel centrum. Er was al jarenlang behoefte aan een dergelijk centrum. In 1961 meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat er vergevorderde plannen bestonden om in Coevorden een muziekschool te stichten en dat het in de bedoeling lag om ten aanzien van de exploitatie een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Schoonebeek en Gramsbergen. Al met al duurde het toch nog zeven jaar voordat - na aankoop van het pand door de gemeente - de muziekschool geopend kon worden.

Met de opening van de muziekschool was er een ‘net van muziekscholen in Drenthe’ en dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Enkele jaren voor de opening had de Stichting Opbouw Drenthe en het Drents Genootschap een enquête gehouden en daar kwam uit voort dat er in Drenthe veel interesse was voor muziekonderwijs. De vraag die kwam was: Gaan we één muziekschool bouwen voor heel Drenthe of worden er enkele regionale instituten gesticht? Na alle voor- en nadelen te hebben afgewogen werd voor het laatste gekozen. In Assen, Meppel, Emmen, Hoogeveen en Coevorden moesten scholen komen. De muziekschool in Assen werd opgericht door een vereniging, in Meppel werd het initiatief genomen door een stichting. De muziekschool in Hoogeveen was net als in Coevorden opgericht door enkele samenwerkende gemeenten. In Assen werd in 1959 de eerste muziekschool geopend. Het net van muziekscholen moest daarna nog gesloten worden met een school in Emmen.

Dat er veel belangstelling in Drenthe was voor het leren bespelen van een of ander instrument, bleek wel bij de opening in Coevorden. In korte tijd meldden zich honderden leerlingen aan, zodat er bij de opening al 491 leerlingen waren die les kregen en daarnaast was er nog een wachtlijst met zestig namen. De wachtende muziekminnaars konden pas les krijgen als er meer lesruimte werd gevonden en er moesten ook nog een paar leraren bijkomen. De officiële opening werd opgeluisterd met een concert in de Jhr. Mr. Feithhal door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van majoor Rocus van Yperen.

In 1971 volgden aan de Streekmuziekschool 1150 leerlingen de lessen, dat kon individueel maar ook voor samenspel, ritmiek en zelfs ballet.

Coevorden kende jarenlang een rijk cultureel leven met vele koren, grote muziekverenigingen zoals CSV Muziek en de Coevorder Harmonie en niet te vergeten het Coevorder Accordeon Orkest, dat onder leiding van accordeondocent Dick van Rijnberk in de jaren zestig weer tot grote bloei kwam. Helaas is het culturele leven in Coevorden inmiddels doodgebloed!

In ‘Kiek Nou ‘s!’ duikt Herman Woltersom in het heden en verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl