Steden slaan alarm: Geld voor zwembad en bieb is op

Regio - Grote en middelgrote steden in Nederland kampen met grote tekorten. Daardoor dreigen zwembaden, sportclubs en bibliotheken te moeten sluiten. Groningen hoort bij de steden die de hardste klappen opvangen.

De G40, een stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland, slaat alarm. Volgens Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40, is snijden onvermijdelijk. ,,In elk gemeentehuis wordt nagedacht over noodzakelijke bezuinigingen.”

Hardste klappen

Het gaat om zaken als minder onderhoud voor de openbare ruimte en minder steun voor minima. Vooral grote steden buiten de Randstad die een belangrijke functie voor de regio vervullen, komen er volgens de Groningse wethouder van Financiën Paul de Rook bekaaid van af. ,,In Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda vallen de hardste klappen.”

De G40, waaronder ook Assen en Emmen vallen, onderzoekt momenteel waarom juist die gemeenten er zo slecht uitkomen. De Rook vreest voor Groningen het ergste. ,,We hebben het over een jaarlijks tekort van zo’n 35 miljoen euro.”

Lokaal forse bezuinigingen

Het stuit De Rook tegen de borst dat het Nederland economisch goed gaat, maar dat lokaal fors moet worden bezuinigd. ,,Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken. Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt.”

Aan de vooravond van Prinsjesdag doet Depla samen met De Rook en Willem-Jan Stegeman, wethouder van Financiën in Amersfoort, een klemmend beroep op het kabinet om meer geld vrij te maken voor de gemeenten. Die namen de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden over van het Rijk, zoals de jeugdzorg en sociale taken. Maar steden krijgen minder geld van de rijksoverheid dan verwacht.

Hierdoor komen de gemeenten volgens de G40 de komende vier jaar ‘ongeveer een half miljard euro tekort’. Depla: ,,Het Rijk mag een begrotingstekort hebben, wij mogen dat niet. Omdat wij géén rode cijfers mogen schrijven, moet er worden bezuinigd.”