Collectanten gaan op pad voor KWF Kankerbestrijding

De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding vindt plaats van maandag 2 tot en met maandag 9 september. Ook in deze regio gaan collectanten op pad.

Met het geld dat de collectanten ieder jaar ophalen, maakt KWF Kankerbestrijding haar missie waar: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Meer geld maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk om de grote groepen patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op maat aan te bieden en een betere nazorg voor deze groter wordende groep patiënten te bieden.

Wie zich in Coevorden wil aanmelden als collectant kan contact opnemen met Ina Exel, tel. nr. 0524-525529.