Raad Coevorden buigt zich na de zomer over centrumplan

Een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van de binnenstad van Coevorden is gezet.

Het college van burgemeester en wethouders én de stuurgroep stemden in met de concept visie zoals die in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de binnenstad is opgesteld.

Na het zomerreces buigt de gemeenteraad zich over de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide. In het afgelopen half jaar is er heel wat gedaan om ideeën en meningen te verzamelen. Inmiddels ligt er een visie die de eigenheid van de stad moet versterken en moet maken tot een plek maakt waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft.

Aan veel ideeën en wensen is gehoor gegeven; meer water bij de haven een overkapping op de Markt, terrassen midden op de markt, plek voor de weekmarkt en ruimte om elkaar te ontmoeten. Zo wordt de markt echt de huiskamer van de binnenstad, een van de opgaves die eind 2017 in de Centrumvisie is benoemd. In de visie zijn veel verwijzingen naar de rijke historie van Coevorden. Zoals het ‘terugbrengen’ van de koe-voorde (doorwaadbare plaats), een verwijzing naar de veemarkthal en de realisatie van een bastion aan de Markt en het centraal stellen van hét kasteel in Drenthe.

Ook is ‘minder blik in de binnenstad’ in het plan terug te vinden. Het aantal parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide wordt kleiner. Coevorden wil daarmee een belangrijke stap zetten om de metamorfose van winkelstad naar bezoekersstad te maken.