Weijerswold krijgt vier windturbines, maar omwonenden hoeven niet voor overlast te vrezen

Weijerswold - Tussen Coevorden en Schoonebeek worden volgend jaar vier windturbines van tussen de 99 en 122 meter gebouwd, maar bewoners en omwonenden van buurtschap Weijerswold kunnen opgelucht ademhalen. Aanlevering van het materiaal vindt met name overdag plaats. Hiermee willen de initiatiefnemers, Pure Energie en Windunie, de overlast zoveel mogelijk beperken.

Allereerst worden wegen aangelegd om bij de locaties van de windmolens te komen en de kraanopstelplaatsen in te richten. Op deze plaatsen komt verderop in het bouwproces een kraan te staan om de onderdelen omhoog te hijsen. Vervolgens wordt er geheid voor de funderingen van de vier windmolens en wordt het beton voor de funderingen gestort. Als het beton is uitgehard, worden de onderdelen aangevoerd en worden tot slot de windmolens zelf opgebouwd.

Bouwverkeer

Het eerste type bouwverkeer vindt voornamelijk overdag en doordeweeks plaats en bij uitzondering in het weekeinde of ’s avonds. Dit gaat om vrachtwagens van reguliere afmetingen, maar dit kunnen op sommige momenten wel veel vrachtwagens zijn (met name tijdens de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en funderingen). Het tweede type bouwverkeer vindtvooral ’s avonds en ’s nachts plaats en gebeurt bij uitzondering in het weekeinde. Dit gaat om bijzonder transport, vooral vanwege de breedte en lengte van de windmolenonderdelen. Zo kunnen de wieken circa 50 á 60 meter lang zijn. Dit gaat wel om aanzienlijk minder vrachtwagens dan het reguliere bouwverkeer.

Route

De route die beide types bouwverkeer volgen, gaat niet door de kern Weijerswold. Tot aan Weijerswold rijden de vrachtwagens over de provinciale wegen N34, N382 en N863. Ter hoogte van Weijerswold wordt een speciale afrit gemaakt vanaf de N863/Europaweg. De vrachtwagens rijden dan vanaf de provinciale weg rechtstreeks de interne wegen van het windpark op en rijden dan dus niet meer op de openbare weg. Het bouwverkeer zal hierdoor om Weijerswold heen rijden en niet er doorheen.

Netbeheerder Enexis zorgt ervoor dat de windmolens worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De verwachting is dat de bouw van het windpark eind 2020 is afgerond. Dit is onder voorbehoud, omdat de planning kan worden beïnvloed door weersomstandigheden en andere externe factoren.

Welke windmolens krijgt Weijerswold?

De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 99 meter en maximaal 122 meter. De rotordiameter wordt minimaal 115 en maximaal 136 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt daarmee minimaal 156,5 meter en maximaal 190 meter. De vier windmolens wekken samen naar verwachting 40 miljoen tot 50 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als ruim 13.000 tot ruim 16.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).