Veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek behoort tot eerste slachtoffers stikstofbeleid

Nieuw-Schoonebeek - Een veehouderij aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek kan voorlopig niet veranderen. De Raad van State heeft de vereiste natuurvergunning van het bedrijf vernietigd. De vergunning is namelijk verleend met toepassing van de omstreden PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof).

Met de toepassing van het PAS was volgens de provincie Drenthe gegarandeerd dat de uitstoot van stikstof die de veehouderij zal veroorzaken, niet zorgt voor aantasting van de beschermde natuurgebieden in de omgeving.

Is de PAS-regeling in strijd met Europese regels?

Milieuorganisatie MOB maakte bezwaar tegen de natuurvergunning van het bedrijf in Nieuw-Schoonebeek. En tegen vele andere vergunningen die door diverse provincies werden verleend voor agrarische bedrijven en diverse (wegen)bouwprojecten. MOB wees de Raad van State op Europese regels waarmee de PAS-regeling in strijd zou zijn.

Vesnelde uitspraken

De Raad hield al die zaken aan en vroeg het Europese Hof van Justitie om een oordeel over de PAS-regeling. Het Europese Hof kraakte de regeling en de Raad deed vervolgens hetzelfde. De PAS-regeling werd eind mei onverbindend verklaard. De gevolgen voor de vergunninghouders worden langzamerhand duidelijk. De Raad is nu versneld bezig om in alle aangehouden zaken over PAS-vergunningen uitspraak te doen. De vergunningen gaan er allemaal aan.

Leveren maatregelen ook milieuwinst op?

Zo ook bij de veehouderij in Nieuw-Schoonebeek. Het bedrijf kan een nieuwe natuurvergunning bij de provincie aanvragen. Maar een vergunning kan alleen worden verleend als er geen toename van stikstof ontstaat bij de natuurgebieden in de omgeving. Daarbij moet de provincie eerst bewijzen dat eventuele maatregelen daarvoor ook inderdaad milieuwinst opleveren.