Vecht na 100 jaar weer volledig bevaarbaar

Regio - Sinds 100 jaar is de Vecht tussen de Duitse grens en het Zwarte Water weer helemaal bevaarbaar. Donderdag 11 juli vindt daarom een symbolische openingshandeling plaats bij de sluis en worden er vijf Zieleschepen onthuld.

Stefan Kuks (watergraaf waterschap Vechtstromen), Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg), Bart Jaspers Faijer (wethouder gemeente Ommen) en Wim Stegeman (heemraad waterschap Vechtstromen) zijn bij de opening aanwezig. 

Over de sluizen

In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden aan de sluizen gestart. Op 1 juni is de sluis in Mariënberg in bedrijf gegaan. Enkele weken later volgde sluis Junne. Daarmee is het Nederlandse deel van de Vecht volledig bevaarbaar. De nieuwe sluizen werken op een bijzondere manier en wijken compleet af van traditionele ontwerpen. De sluizen hebben zogenaamde vlinderkleppen om het schutten van de sluis te regelen. Een veilige methode, zodat de sluizen door iedere vaarrecreant zonder gevaren bediend kunnen worden. De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht.