LTO-bestuurder Henrike Bosman uit Dalen: 'Boeren moeten nog meer naar buiten treden'

Dalen - ‘Boeren moeten nog meer de dialoog met burgers en overheden opzoeken. We moeten laten zien wat we doen.’ Dat is één van de drijfveren van LTO-afdelingsbestuurder Henrike Bosman uit Dalen.

De 33-jarige boerin runt samen met haar man Rob aan de Hoogehaar in Dalen een modern rundveebedrijf met ruim honderd koeien. ,,Omschrijf mij maar als chef alle voorkomende werkzaamheden: melken, jongveeopfok, verzorgen veestapel, KI en boekhouding."

Henrike is niet alleen boerin, maar ook trotse moeder van drie kinderen in de leeftijd van 6, 3 en 2 jaar oud. In haar vrije tijd zet ze zich in voor de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). ,,We willen jonge agrariërs meer bij onze belangenorganisatie betrekken. Boeren hebben recht op een krachtige belangenbehartiger. Daarom is het belangrijk dat we als sector nog meer de krachten bundelen."

Boer-Burger

Vanaf 2015 heeft Henrike zitting in het bestuur van de LTO-afdeling Coevorden/Emmen-West. ,,Ik ben secretaris en daarnaast houd ik me samen met Rianne Oldengarm en Janny Bom bezig met het onderdeel Boer-Burger. We moeten als agrarische sector meer aan de burger vertellen wat we doen. Door meer naar buiten te treden moeten we de verbinding tussen boeren, tuinders en de samenleving versterken."

Waardering

Aan uitdagingen geen gebrek, want de landbouw is een sector die vrijwel alle maatschappelijke discussies raakt. ,,De voedselvoorziening, de klimaatdiscussie: het heeft altijd met boeren te maken. Dat speelt al jaren en voortdurend vraagt dit van de boeren om flexibiliteit in bedrijfsvoering. Er komt de laatste tijd heel veel op ons af. We streven naar meer waardering van overheid en samenleving, waarbij we ondernemersvrijheid houden en we ook in financiële zin waardering krijgen voor onze producten. Dat doet recht aan veel hardwerkende boeren."

Actuele onderwerpen

Ook andere actuele onderwerpen komen binnen het afdelingsbestuur aan de orde. ‘We zitten regelmatig met de gemeenten Emmen en Coevorden en het waterschap aan tafel. Het gaat dan om thema’s als landbouwverkeer, zonnepanelen en beregening. Dat laatste was vorig zomer zeer actueel.’ Het waterbeheer staat voor de landbouwsector hoog op de agenda en daarom is het binnen het bestuur ook in een aparte portefeuille ondergebracht. 'De gevolgen van droogte spelen onze sector nog steeds parten. Daarnaast wordt er ook veel energie gestoken in het Deltplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hier kunnen boeren aan de slag met bijvoorbeeld erfspoeling.’

Klimaatagenda

Verder speelt ook de klimaatagenda een steeds prominentere rol. ‘In het deel wat de landbouw aangerekend kan worden, zetten we als sector grote stappen op het gebied van duurzame energie. We zijn voorstander van zonnepanelen op onze daken. Zo proberen we steeds weer in te spelen op maatregelen die het klimaat ten goede komen. Tegelijkertijd zetten we ook in op het behoud van biodiversiteit. Lokale initiatieven op dit terrein ondersteunen we waar dat mogelijk is.’