Specialisten bewonderen innovatieve robot bij Treant in Emmen

Emmen - Op vrijdag 21 juni organiseert Treant een congres waar de wereldberoemde uroloog Jens-Uwe Stolzenburg uit Leipzig een nieroperatie uitvoert met behulp van de zogenaamde Da Vinci robot.

Het voordeel van een operatie met deze robot is dat er zeer nauwkeurig gewerkt kan worden,  patiënten op de lange termijn minder hart- en vaatziekten krijgen en er minder grote littekens ontstaan. Urologen uit het hele land zijn vrijdag in Emmen aanwezig om de operatie via een live-verbinding met de operatiekamer te volgen.

Samenwerking ziekenhuizen

Treant Zorgroep behandelt al jaren samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep Hardenberg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) patiënten met nierkanker. Alle patiënten die bij deze ziekenhuizen komen vanwege nierkanker, worden in een gezamenlijk overleg besproken om zo tot de beste behandeling voor de patiënt te komen. Het verwijderen van een niertumor uit de nier vindt op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen met de Da Vinci robot, plaats.

Zorg voor de regio

Ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars in deze regio werken op dit moment aan een plan om de zorg in de regio anders in te richten. Doel is de huidige zorg voor de regio te houden en waar mogelijk te verbeteren, zoals dit nu al voor de zorg op het gebied van urologie gebeurt.