Kinderraad op basisschool De Woert: "Het leukste is als kinderen zelf met ideeën komen"

Oosterhesselen - De leerlingen van openbare basisschool De Woert uit Oosterhesselen leren op jonge leeftijd hun stem op democratische wijze te laten horen. Op deze basisschool staat de Kinderraad centraal in de hele school. Kinderen vervullen verschillende functies zoals in een echt bestuur ook het geval is.

Op basisschool De Woert staat al een aantal jaren de Kinderraad centraal en deze krijgt een steeds waardevollere betekenis in het lesprogramma. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

"Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan", zegt schooldirecteur Jo Selhorst. "De leerlingen leren zo nog beter om te gaan met zelfstandig denken en opkomen voor hun rechten en belangen. We bevorderen op deze manier het actief burgerschap"

Samenstellen

In alle groepen worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. Hiermee wordt de betrokkenheid niet alleen bij de oudere, maar juist ook bij jongere kinderen vergroot. Aan de hand van een loting wordt er tenslotte bepaald wie er daadwerkelijk zitting in de Kinderraad gaat nemen. Per klas wordt één leerling gekozen voor de Kinderraad.

Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten een uitleg, waarbij zij uitleggen wat de kinderraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. In elke groep worden leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de Kinderraad.

Onderwerpen

"Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen.", zegt leerkracht Linda Geugies van groep 7. "Mocht er even geen inspiratie zijn, dan dragen leerkrachten ideeën aan die te maken hebben met activiteiten die zijn geweest of nog gaan komen."

Er is bij de vergadering oog voor realiteit en de kinderen spreken elkaar dan ook aan op de haalbaarheid van ingebrachte ideeën. Uiteindelijk hebben de leden van het team van deze basisschool hier ook een stem in.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen. Op deze manier maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen zijn betrokkenheid bij hun basisschool. Selhorst: "Hiermee verhogen wij uiteindelijk de kwaliteit van ons onderwijs."