Meppen krijgt natuurbegraafplaats

Coevorden - De raadsleden praten dinsdagavond tijdens de commissievergadering onder meer over de plannen voor een natuurbegraafplaats in Meppen. Voor de realisering is herziening van het bestemmingsplanwijziging nodig.

Landgoed Heidehof in Eext wil samen met de grondeigenaar in een bos aan de Mepperdennenweg en Zwarte Hurenweg ten westen van Meppen een natuurbegraafplaats realiseren. Landgoed Heidehof exploiteert sinds 2012 natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext.

Aan de Zwarte Hurenweg komt een beheerdersgebouw met daarin een werkplaats, kantoor en toilet. Evenals in Eext worden graven in Meppen alleen gemarkeerd door een houten schijf. Bloemen, stenen, kruisjes en dergelijke zijn nadrukkelijk niet toegestaan. Op die manier zijn graven na verloop van tijd steeds minder goed zichtbaar en gaan deze geheel op in de natuur.

Het raadsbesluit met bijbehorende raadsvoorstel worden tezamen met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen.

De commissievergadering in de raadzaal in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur. De complete agenda van de vergadering is hier te vinden.