Leerlingen basisscholen Schoonebeek geven kinderconcert

Schoonebeek - In Schoonebeek werken de basisscholen samen met plaatselijke muziekverenigingen aan een bijzonder project. De leerlingen van de bovenbouw spelen namelijk mee tijdens een speciaal kinderconcert.

Basisschool De Oliebron werkt samen met muziekvereniging Crescendo en muziekvereniging De Bazuin is de partner van basisschool De Iemenhof. Bij eerdere projecten mochten de leerlingen vooral kijken en luisteren, maar nu spelen ze actief hun partij mee.

Gertine Nakken is bestuurslid van De Bazuin: „Wij streven ernaar om in de toekomst met beide muziekverenigingen een groot muziekproject voor alle groepen van de scholen in Schoonebeek te organiseren. Hoe geweldig zou dat zijn. Achter de schermen wordt daar nu al aan gewerkt.”

Lieke Wartena - zij is adviseur cultuureducatie bij De Kunstbeweging - ondersteunt de scholen bij het vormgeven van cultuuronderwijs. „Op De Iemenhof wordt in het kader van de regeling Impuls Muziekonderwijs gewerkt aan verbetering van het muziekonderwijs”, zegt Wartena. „Leerkrachten krijgen in dit project ondersteuning van vakdocenten om nog betere muzieklessen te kunnen geven en voor de leerlingen zijn er aanvullende projecten zoals dit project met De Bazuin. Het mooie van dit muziekproject is dat leerlingen op speelse wijze ervaren hoe het is om in een orkest te spelen en naar een presentatie voor publiek toe te werken. Leerlingen die hierdoor de smaak te pakken krijgen, kunnen ervoor kiezen om op een instrument te gaan spelen. Zo groeit de belangstelling voor het muziekleven in Schoonebeek, wat een bijdrage levert aan de levendigheid van het dorp. Samen muziek maken zorgt voor sfeer, verbinding en gezelligheid.”

‘t Aole Gemientehoes

De muziekverenigingen en basisscholen in Schoonebeek geven het kinderconcert op zaterdag 15 juni van 16.30 tot 18.00 uur in ‘t Aole Gemientehoes, in het opgeknapte centrum van het oliedorp.