Steenwijksmoer keert zich wederom tegen nog eens 29 hectare zonneparken

Steenwijksmoer - De inwoners van Steenwijksmoer, die een zienswijze hebben ingediend tegen het tweede plan van 29 hectare voor zonneparken, hebben afgelopen week een reactie ontvangen van de gemeente. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

"Ondanks 79 ingediende zienswijzen en een petitie die 550 maal is ondertekend, lijkt het plan gewoon door te gaan", zegt Plaatselijk Belang Steenwijksmoer. "De laatste mogelijkheid voor ons om de gemeenteraad te overtuigen dat ze tegen moeten stemmen is gebruik te maken van ons inspreekrecht tijdens een commissievergadering. Dat doen we dinsdag 11 juni om 19.30 uur in de raadzaal in Hof van Coevorden. We zouden het fantastisch vinden als veel Steenwijksmoerders daarbij aanwezig kunnen zijn om te laten zien dat het ons raakt en dat we dit extra grote zonnepark niet willen in ons dorp."

Al diverse malen uitten de inwoners van Steenwijksmoer hun zorgen over de plannen.

Op 30 januari boden leden van de werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer de petitie tegen meer zonneparken bij het dorp aan. De gemeente wil vergunningen verstrekken voor zonneparken in de leefomgeving van Steenwijksmoer ter grootte van in totaal 58 ha (circa 116 voetbalvelden). Steenwijksmoer heeft geen bezwaar tegen de inmiddels al vergunde 29 hectare, maar wel tegen nog eens dezelfde oppervlakte.

Bij de aanbieding van de petitie vroegen de leden van de werkgroep waarom de gemeente Coevorden bij deel drie van de zonneladder begint zonder eerst deel één en twee te hebben afgerond. De zonneladder van de provincie houdt in, dat de gemeente eerst de optie zonnepanelen op daken en daarna de optie zonnepanelen op maaivelden binnen het stedelijk gebied volledig uitgewerkt en benut moet hebben. Dan pas komt de derde optie aan bod: zonneparken buiten het stedelijk gebied.