Gemeente boekt positief saldo over 2018

Coevorden - De gemeente Coevorden sloot 2018 af met een positief financieel resultaat van 935.000 euro. Dat blijkt uit het Jaarverslag dat het college van burgemeester en wethouders vrijdag vaststelde. Het jaar van de verkiezingen, nieuwe raadsleden en het laatste jaar van de bezuinigingen is derhalve goed verlopen.

Het begin van 2018 stond in het teken van de verkiezingen. In het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’ staan de plannen voor de komende jaren beschreven. Nieuwe raadsleden zijn ingewerkt en er kwam een heel vernieuwend raadsakkoord ‘Samen Levend’. Ook werd teruggeblikt en werden het stimuleringsfonds, de dorpsbudgetten en het verbindend besturen geëvalueerd.

Economie

Op economisch gebied was er in 2018 meer interesse van bedrijven voor kavels en vestigingsmogelijkheden. Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter en de samenwerking is goed. In 2018 werd -in samenspraak met ondernemers- de basis gelegd voor de economische visie voor de komende jaren. In 2018 had Coevorden de meeste toeristische overnachtingen van Drenthe. In de binnenstad vorderen de plannen gestaag.

Werk

In 2018 daalde het aantal mensen met bijstandsuitkering en het beroep op de Participatiewet nam af doordat veel inwoners een baan kregen of actief werden in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Er werd een aanpak ontwikkeld voor werven, selecteren en opleiden van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam betaald werk. Met succes: het uitkeringsbestand nam in 2018 met 11 procent af. Er was, net als in andere gemeenten, een overschrijding op de kosten voor het aanbieden van jeugdhulp, een ontwikkeling waarvoor landelijk en regionaal veel aandacht is.

 

In 2018 werden belangrijke stappen gezet. Met name de N34 en de plannen voor aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. Bij het station werd de herinrichting van het spooremplacement afgerond waardoor er ruimte kwam voor de tunnel.

Voor de digitale bereikbaarheid besloot de raad in 2018 deel te nemen in en financieel bij te dragen aan de aanleg van glasvezel. Een belangrijke stap voor de aanleg die inmiddels bijna start.

Met het positieve financieel resultaat wordt de reserve verder aangevuld. Door af te lossen op de langlopende leningen zijn de schulden met ruim 9 miljoen euro afgenomen. De jaarrekening wordt ‘ter vaststelling aangeboden aan de raad. De bespreking vindt plaats in de commissie van dinsdag 11 juni, een week later neemt de gemeenteraad een besluit.