Voetbalvereniging Zandpol krijgt financiële steun voor renovatie na inbraken

Zandpol - Voetbalvereniging Zandpol krijgt van de gemeente Emmen een subsidie en lening van bijna 40.000 euro voor het bouwen van een ruimte voor trainingsmateriaal en gereedschappen. Ook kunnen ze met het geld de toiletten in de kantine renoveren.

Het gaat om een subsidie van €19.000 vanuit de één-derde-regeling voor sportclubs, een lening van €19.000 en zelf draagt de club €19.000 bij uit eigen middelen.

Wethouder René van der Weide vindt het belangrijk om te blijven investeren in sportaccommodaties: “We willen in de gemeente Emmen iedereen de mogelijkheid bieden om te sporten. Daar horen goede accommodaties bij die goed zijn onderhouden. Door de subsidieregeling voor sportclubs kunnen ze investeringen doen die anders niet mogelijk zijn.”

Inbraken

Het afgelopen jaar is er meerdere keren ingebroken bij voetbalvereniging Zandpol. Het bouwen van een aparte ruimte voor trainingsmateriaal is dan ook een nadrukkelijke wens van de voetbalclub. Ook zijn de toiletten in de kantine zeer verouderd en kunnen wel een opknapbeurt gebruiken.

Wat houdt die één-derde-regeling precies in?

Sportclubs in de gemeente Emmen kunnen gebruik maken van een één-derde-regeling om te investeren in sportaccommodaties. Met de deze regeling krijgt de sportvereniging een derde deel van de kosten aan subsidie en een derde deel is een lening van de gemeente. Daarnaast moet de sportvereniging zelf een derde deel investeren.