Poppenhare kan aan de slag met renovatie playground

Coevorden – In Poppenhare werd woensdagochtend het startsein gegeven voor renovatie van Playground Poppenhare. Wethouder Jan Zwiers had de eer het feestje te openen.

Jan gaf complimenten aan de inspanningen van de wijkbewoners en BSV Poppenhare, die keihard werken aan vernieuwing. Playground Poppenhare deed een aanvraag bij LEADER en dat leverde maar liefst 150.000 euro op.

LEADER is een Europese subsidie, gericht op versterking van de regio. LEADER Zuidoost-Drenthe heeft geld beschikbaar voor projecten, die bijdragen aan leefbaarheid. Een lokale actiegroep beoordeelt de ingediende plannen.

Met hulp van CMO STAMM, kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken, en Maatschappelijk Welzijn Coevorden stelde BSV Poppenhare een projectplan en een LEADER-aanvraag op. Daarbij ging de ambitie verder dan het opknappen van de playground. De jeugd van de buren, De Sponk, moet ook gebruik kunnen maken van de playground. Daarom moet het hek tussen beide locaties open. Ook kinderen van Brede School SOM zijn welkom en de playground wil de bewoners van woonzorgcentrum De Schutse ruimte geven om bezig te zijn met jeu de boules, dammen, schaken, kaarten en een kijkje te nemen bij de activiteiten van de jeugd.

Er zijn diverse aanpassingen nodig op de playground als buitentoiletten, een overkapping, verlichting, een zandveldje voor beachvolleybal en begeleiding van het realiseren van de plannen. Jan Zwiers zegde de medewerking van de gemeente en STAMM toe.

De totale kosten zijn 300.000 euro. Daarvan komt dus de helft van LEADER. “De andere helft”, aldus Jan van der Bij van STAMM, “moet via fondsen komen. Daar zijn we druk mee bezig. Naast allerlei aanpassingen wordt van het geld gedurende twee jaar Youri Vendrig van Maatschappelijk Welzijn Coevorden ingezet.

Na de start was het tijd voor een feestje met muziek en allerlei sportieve activiteiten.

De afgelopen jaren zijn al meer projecten verrast met een bijdrage vanuit LEADER.