Schoonebeek maakt zich op voor zeskamp in countrysferen

Schoonebeek - In Schoonebeek worden zaterdag 15 juni de Country Games gehouden. Tijdens deze zeskamp in countrysferen strijden teams van zes tot acht personen om de hoogste eer.

Er staan veel gevarieerde, uitdagende en leuke spellen op het programma. De Country Games bestaan uit twee onderdelen, namelijk jeugd en volwassenen. Voor het jeugdonderdeel wordt samengewerkt met muziekvereniging De Bazuin. De jeugdgames hebben een verbinding met een muziekproject ‘Instrument in de Klas’ dat op de twee basisscholen uitgevoerd gaat worden. Na afloop van de games vindt ook de afsluiting van dat project plaats.

De samenstelling van de groepen ‘volwassenen’ kan heel divers zijn en is niet aan regels gebonden. Families, vriendengroepen, buurtverenigingen, sportverenigingen, overige verenigingen en bedrijven kunnen meedoen.

Het evenement op het grote terrein achter ’t Aole Gemientehoes is een initiatief van Schoonebeek in Actie.

De Country Games beginnen om 13.00 uur. Er staan diverse leuke randactiviteiten op het programma. Op deze dag worden ook de Sportverkiezingen Schoonebeek gehouden. Muziekvereniging De Bazuin brengt een mini-concert en een dj treedt op. Voor meer informatie en opgave: www.schoonebeekinactie.nl.