Aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af. Het voorjaar betekent meer werk in horeca, bouw en landbouw. Werkgevers zijn op zoek naar personeel voor het hoogseizoen. Dat meldt het UWV.

Eind maart telde Drenthe 8.972 WW-uitkeringen. Dat is 3,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 237 uitkeringen (-2,6%). Een daling  in maart is gebruikelijk omdat werkzaamheden in landbouw, horeca en bouw toenemen als gevolg van het voorjaarsweer. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 20,2% (-2.276) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend die drie jaar geleden werd ingezet in de WW-ontwikkeling door.

Seizoenspatronen WW-instroom het sterkst in het noorden

De WW-instroom is het meest seizoensgevoelig in Noord-Nederland. In Drenthe ontstaat 38% van alle nieuwe WW-uitkeringen in de wintermaanden. In het voorjaar vinden relatief de meeste WW’ers weer werk. De regionale seizoensgevoeligheid in Noord-Nederland komt deels doordat seizoensgevoelige sectoren en beroepen hier een groter aandeel in de totale werkgelegenheid vormen. Maar ook binnen dezelfde beroepsgroep blijkt de seizoensgevoeligheid van de werkzaamheden in het noorden groter is dan in de meeste andere regio’s. Het gaat om agrarische beroepen als hoveniers en hulpkrachten in de landbouw, om technische beroepen als schilders, bouwarbeiders en timmerlui en om transportberoepen als bedieners van mobiele machines.

In horeca en toerisme concentreert de instroom van de WW zich vooral in de herfst. Deze seizoenswerkloosheid raakt vooral koks, bedienend personeel en reisbegeleiders. In de zomermaanden zijn het vooral leerkrachten basisonderwijs met een tijdelijk contract die tijdens de schoolvakantie in de WW terechtkomen.

Goed geworteld in het groen

Als het groen groeit is het alle hens aan dek in de groenvoorziening. Dan komen de bedrijven handen tekort om het werk te klaren. Gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het groen en veilig kan werken met verschillende machines. Daarom heeft UWV samen met Terra Next, Abiant en FID Personeelsdiensten de tweejarige BBL-opleiding Assistent Hovenier georganiseerd voor werkzoekenden in Groningen en Drenthe.

Normaal gesproken bestaat een BBL-traject uit één dag naar school en vier dagen werken. Maar omdat er in het hoogseizoen in het groen flink gewerkt moet worden, is dit traject in februari met een fulltime opleiding gestart die duurt tot eind april. Daarna wordt er fulltime gewerkt en is er eens per twee weken een avondopleiding. Zo zijn deze deelnemers snel aan de slag, halen ze hun MBO-diploma en zijn zij goed geworteld in het groen.

In maart afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 267.667. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 273.557. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 2,2% (-5.890). Een jaar eerder telde Nederland nog 327.141 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 18,2% (-59.474).

Regionale verschillen

In maart nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien.   

UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 9.535 WW-uitkeringen; 2,0% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind maart 19,9% lager dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in maart met 3,1% afgenomen naar 11.283. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 19,2%.