Pastoor Janning Museum verruilt Workum voor Nieuw-Schoonebeek

Nieuw-Schoonebeek - Het 35 jaar oude Pastoor Janning Museum is afgelopen weekend officieel verhuisd van Workum naar Nieuw-Schoonebeek. Dat gebeurde tijdens de Palmzondagdienst in de RK-geloofsgemeenschap H. Bonifacius Kerk.

Het museum geeft in de pastorie naast de kerk aldaar een passende invulling geven aan de door Pastoor Janning verzamelde collectie op het vlak van kerkelijke kunst en cultuurgeschiedenis en zelfgemaakte schilderijen.

Pastoor Janning (1914-1980), Nieuw-Schoonebeker van geboorte, heeft zijn werkzame leven altijd vergezeld laten gaan van het verzamelen en maken van uiteenlopende attributen op het vlak van kerkgeschiedenisschatten en religieuze cultuurschatten. Zo omvangrijk dat er in Workum, waar hij werkte, een museum aan gewijd is.

De gehele collectie, in casu de erfenis van Pastoor Janning, krijgt nu een onderkomen in de RK Pastorie in Nieuw-Schoonebeek. Het is de bedoeling dat na de zomer de collectie op een passende wijze geëxposeerd wordt in de pastorie en openbaar toegankelijk wordt voor het publiek. Voor verdere toekomstperspectieven, om tot een bovenregionale en grensoverschrijdende museumfunctie te komen op het vlak van kerkgeschiedenis en religieuze cultuurschatten, wordt nader onderzoek gedaan. Aanvullende ideeën en plannen daartoe zijn in voorbereiding.