Betrokken inwoners en ondernemers aan de slag met ontwerp Markt/Haven

Coevorden - De plannen voor de ontwikkeling van Markt, haven en citadelpunt worden steeds concreter. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen aan de hand van een werkmaquette een eigen invulling geven aan het ontwerp, dat hun voorkeur heeft voor de binnenstad.

Op donderdag 25 april tussen 15.00 uur en 20.00 uur en op vrijdag 26 april tussen 15.00 uur en 18.00 uur kan iedereen die dat wil inlopen in het open werkatelier aan de Friesestraat 51 in Coevorden.

In januari vonden ook al bijeenkomsten plaats met inwoners en ondernemers. Aan de hand van onder meer deze bijeenkomsten is een zogeheten ‘Nota van uitgangspunten’ opgesteld. Hierin is vastgelegd wat inwoners en partijen belangrijk vinden voor de invulling van het gebied. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de volgende stap naar een concrete invulling.

Maquette

Stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond uit Groningen begeleidt het traject. De medewerkers maakten een werkmaquette van de binnenstad met allerlei losse onderdelen. Bezoekers van de inloop in de Friesestraat kunnen zelf puzzelen met onder andere water, overkappingen, poorten, gras en bomen. Met een foto wordt elk idee vastgelegd zodat een beeldverslag van alle inbreng ontstaat.

Naast de inloopsessies voor inwoners gaan ook diverse groepen aan de slag met de maquette. Onder andere ondernemers, de jongerenraad en de denktank gaan onder begeleiding van De Zwarte Hond aan het werk. De verwachting is dat het ruimtelijk plan voor Markt, haven en citadelpunt voor de zomer klaar is. Ook de Weeshuisweide wordt hierin betrokken. In september volgt de besluitvorming door de gemeenteraad.

Meer informatie staat op de website van de gemeente