Nieuw boek over Drentse periode van Vincent van Gogh

Nieuw-Amsterdam - In het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam wordt maandag 15 april het boek ‘Vincent van Gogh - Drentse brieven en werken’ gepresenteerd.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

In het boek wordt de Drentse periode onder de aandacht gebracht. De unieke uitgave bevat brieven die Vincent van Gogh schreef vanuit Drenthe en de daarbij behorende afbeeldingen van de werken die bewaard zijn gebleven. Drenthe is een belangrijke plek in het leven van de schilder geweest. De lovende woorden, die hij erover schrijft naar zijn broer Theo, gaan niet alleen over de fraaie natuur maar ook over de rust die hij er vond na zijn turbulente periode in Den Haag. Vanuit Drenthe schreef Van Gogh 23 brieven.