Raadsleden praten over aanleg leidingen voor Bio Energy Coevorden

Coevorden - De raadscommissie praat dinsdagavond 2 april onder andere over de aanleg van een (bio)gasleiding ten behoeve van Bio Energy Coevorden.

Bio Energy Coevorden (BEC) bouwt aan de Berlijnseweg op bedrijventerrein Europark een biogasinstallatie. De installatie wekt biogas op dat, na bewerking tot aardgas, kan worden ingevoerd in het net van de Nederlandse Gasunie.

Daarvoor moet een nieuwe (bio)gasleiding wordt aangelegd tussen de biogasinstallatie en het regionale gasnet. De aansluiting op het gasnet is bij De Hare ter hoogte van de afslag Coevorden. Daarnaast worden nog twee transportbuisleidingen aangelegd tussen de twee bedrijfslocaties van Bio Energy Coevorden, vanaf de Berlijnseweg 1 naar De Mars 9. Eén transportleiding wordt aangelegd voor het transport van liquide biomassa en één transportleiding wordt aangelegd ten behoeve van afvalwater.

Het ontwerpbestemmingsplan lag in januari en februari ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Na het raadsbesluit ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

De commissievergadering in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur.

Meer informatie is hier te vinden. Zie voor een toelichting ook Focus Coevorden.