Gemeenteraad ontmoedigt oplaten ballonnen

Coevorden - Het oplaten van ballonnen wordt ontmoedigd. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond werd een motie van PAC, D66, CDA, PPC en VVD en PPC met algemene stemmen aangenomen.

‘De ballonnen’, aldus Jerry Stoker van het PAC, ‘veroorzaken zwerfvuil en leveren een bijdrage aan plastic soep in de wereldzeeën en microplastics in het natuur. Ballonnen kunnen brandgevaar opleveren en veroorzaken dierenleed en -sterfte, omdat huisdieren en vee de resten voor voedsel aanzien. Daardoor vormen ballonnen ook een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom pleiten wij ervoor, dat geen ballonnen worden opgelaten bij festiviteiten, die (mede) worden georganiseerd door de gemeente. willen wij een actief voorlichtings- en ontmoedigingsbeleid rond het oplaten van ballonnen bij evenementen.’

'Peanuts'

De andere partijen, die de motie indienden, spraken woorden van gelijke strekking. Verder vroeg Gilbert Mulder van de PvdA zich af waarom de motie geen stapje verder gaat en pleit voor een verbod. Ferry Booij van BBC2014 vond de inhoud van de motie ‘peanuts, als je ziet wat er elders in de wereld gebeurt.’

De woorden van Booij spraken Lars Hoedemaker van D66 niet erg aan en datzelfde gold voor Margriet Fissering van de VVD. ‘We moeten’, aldus Fissering, ‘onze eigen verantwoordelijkheid nemen.’

Verbod

Wethouder Jeroen Huizing zei in zijn beantwoording met name richting Booij, dat we als Nederland nog niet helemaal zo goed op weg zijn wat betreft het klimaat. ‘Ik geef daarom in overweging om te vragen om een verbod. Dat kunnen wij opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.’

Handhaving

Jerry Stoker is daar zeker voorstander van, maar had wel een kanttekening. ‘Je zult bij een verbod moeten handhaven. Daarom vind ik, dat we voorzichtig moeten beginnen en bewustwording moeten kweken.' Daarbij vond hij de andere partijen aan zijn zijde.

In Nederland zijn inmiddels circa zestig gemeenten, die een verbod voor het oplaten van ballonnen hebben ingesteld.