‘Gemeente heeft voordeel bij RetailDeal’

Coevorden - Wethouder Jan Zwiers is enthousiast over het feit dat de gemeente Coevorden zich afgelopen week heeft aangesloten bij de landelijke RetailDeal van de rijksoverheid. 'Het is een belangrijk kennisnetwerk waarvan we voordeel kunnen hebben.'

Zwiers vertelt dat de gemeente volop bezig is met aandacht voor de retail, de detailhandel. 'Natuurlijk gaat dat in goed overleg met het Centrummanagement, we hebben elkaar goed gevonden. Maar de aandacht is niet alleen gericht op de stad, we vergeten de dorpen zeker niet. Daarom willen we graag meedoen aan de deal om kennis en voorbeelden te delen en gebruik te maken van goede elementen voor onze stad en dorpen.'

Het doel van de RetailDeal is dat gemeenten het initiatief nemen om partijen bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Aanleiding waren de grote veranderingen in winkelgebieden, die van invloed zijn op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Er ontstond een overschot aan winkelmeters en consumenten hebben andere eisen.

De ondertekening vond afgelopen week plaats tijdens het Retailagenda Innovatiefestival in Roosendaal in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Ook aanwezig was Irma IJdens uit Coevorden. Zij maakt deel uit van het landelijke Retailteam als projectleider van het thema lokale transformatie. Naast Coevorden sloten zich nog vier gemeenten aan. Inmiddels zijn er reeds 158 gemeenten en zeven regio’s aangesloten. Bovendien hebben alle provincies een RetailDeal getekend.

Kennis halen

Zwiers vervolgt: 'Door aansluiting bij de RetailDeal staan we op de agenda bij de overheid. Door de deelname van vele gemeenten in het land kunnen we veel voordeel hebben.' Volgens Zwiers kan een link ontstaan met soortgelijke gemeenten. 'We kunnen samen werken aan oplossingen en/of middelen. En als je zelf kennis levert, kun je ook kennis halen.'

Zwiers vertelt dat er geld beschikbaar is. 'In Coevorden hebben we nu geld voor de binnenstad in het kader van de centrumvisie en het herstructureringsfonds is voor de gehele gemeente.' Zo kijkt Zwiers wat betreft de horeca naar Deventer, maar cultuurhistorisch gezien noemt hij Ootmarsum als voorbeeld.

Mooie voorbeelden

'We moeten', stelt Zwiers, 'natuurlijk geen zaken kopiëren, maar kijken naar de goede elementen en die toepassen op onze schaal. Er zijn heel mooie voorbeelden.'

In diverse steden en dorpen vindt vermenging van retail en andere functies plaats. 'Dat kan ook binnen de winkels zelf. Coevorden gaat meer toe naar een toeristisch winkelgebied met daarnaast functionele winkels voor met name inwoners. We kijken naar de mogelijkheid van overdekte terrassen en ook vermindering van verrommeling in de winkelstraten is belangrijk. We willen toe naar meer eenduidigheid. Een ander punt van belang is digitalisering, zo kan er één webtoegang komen voor alle winkels. Het allerbelangrijkste is, dat ondernemers hun boterham kunnen verdienen én dat zij kunnen vernieuwen.'

Zwiers laat weten, dat architectenbureau De Zwarte Hond binnenkort met de resultaten van de in januari gehouden sessies met onder meer inwoners komt. 'Die eerste aanzet wordt met alle betrokken partijen besproken. De kunst is vooral om terug te geven wat je hebt gedaan. Voorop staat de uitwerking van de plannen en pas daarna gaat het over geld.' Zwiers vertelt tot slot, dat binnenkort besluiten worden genomen over de Weeshuisweide en de winkelstraten, waarna de gemeenteraad aan zet is.

Veel informatie over de RetailDeal staat op www.retailland.nl.