Stembureaus zijn 20 maart vanaf 7.30 uur geopend

Coevorden - Sinds half acht zijn de stembureaus geopend voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen voor Vechtstromen. Er kan tot 21.00 uur worden gestemd.

Verspreid over de gemeente zijn er 25 stembureaus. De locaties staan op www.coevorden.nl/stembureaus. Op de stempassen staat het dichtstbijzijnde stembureau, maar stemmen is mogelijk op alle locaties binnen de gemeentegrenzen.

De Provinciale Staten vormen het parlement en nemen besluiten over tal van zaken in de provincie. Het algemeen bestuur van Waterschap Vechtstromen beslist hoe het waterschap zorgt voor schoon, veilig, voldoende en aantrekkelijk water.

Veel informatie over de provinciale verkiezingen staat op drenthestemt.nl en over het waterschap op waterschapsverkiezingen.nl. Op de dag van de verkiezingen houdt de Coevorder Courant u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen en uitslagen.