Wie is de meest gemiddelde kandidaat voor Provinciale Staten? Dit zijn alle statistieken

Regio - Een man, 53 jaar oud, woonachtig in Assen, en staat op plek 16 op de kandidatenlijst voor D66 (lijst 6). En zijn naam? Henk de Vries of Henk Dijkstra. Hij zal de meest gemiddelde kandidaat zijn waar op gestemd kan worden voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat alleen niet op de stemlijst.

In totaal zijn er 364 kandidaten voor de Provinciale Staten in Drenthe. Daarvan zijn er 256 man (70%) en 103 vrouw. Van vijf kandidaten is het geslacht onbekend - deze kandidaten zijn allemaal van Forum voor Democratie. Die partij is de enige partij die de voornamen van de kandidaten niet heeft opgegeven. ‘Daar is geen specifieke reden voor’, laat woordvoerder Lennart van der Linden namens de partij weten. ‘We doen voor het eerst mee in alle provincies en hebben alle lijsten volgens het standaard protocol ingeleverd.’

Vier van de zestien fractievoorzitters zijn vrouw: Greetje Dikkers voor SP, Anry Kleine Deters voor D66, Thea Potharst voor de Partij voor de Dieren en Keziban Ince voor DENK.

De drie kandidaten voor DENK in Drenthe zijn allemaal vrouw. Daarmee heeft de partij de hoogste percentage aan vrouwen (100%). De partij wordt gevolgd door de Partij voor de Dieren: bijna 65% van de kandidaten is vrouw. De PvdA heeft de meeste vrouwen opgenomen: 15. De SGP heeft geen enkele vrouw opgenomen.

De meeste kandidaten wonen in Assen. Maar liefst 58 kandidaten komen uit de hoofdstad van Drenthe. Emmen heeft 48 kandidaten en 19 kandidaten zijn Hoogeveners. De gemeente Emmen is echter het meest gerepresenteerd op de lijst: 72 keer. De minste kandidaten wonen in de gemeente Noordenveld: 16.

Vijf kandidaten wonen buiten Drenthe. Dit is toegestaan, mits ze bereid zijn om te verhuizen als zij worden gekozen. Het gaat om drie kandidaten voor Forum voor Democratie en twee kandidaten voor DENK (die allebei in Rotterdam wonen). DENK is de enige partij met een lijsttrekker die niet in Drenthe woont: Keziban Ince.

Klik op een woonplaats om te zien welke de kandidaten er wonen, en op welke plek ze staan.

De gemiddelde leeftijd is 53 jaar. De Meppeler Courant heeft bij alle partijen de leeftijden opgevraagd van de kandidaten. Niet alle partijen wilden of konden hieraan meewerken, meestal vanwege privacy. Zo wilde Senioren Belang de leeftijden van de kandidaten niet geven. ‘Zoals je van onze partij mag verwachten, zijn ze nagenoeg allemaal senioren’, geeft lijsttrekker Bé Hoeksema aan. ChristenUnie leverde vanwege de privacy de leeftijden anoniem aan.

Bij de Partij voor de Dieren zijn alleen de leeftijden van een aantal kandidaten bekend. De partij laat weten dat de leeftijden ‘die genoemd staan op de website wel aardig de reikwijdte beslaan. Het gemiddelde daarvan wijkt dus niet veel af van het werkelijke gemiddelde.’

DENK is gemiddeld gezien de jongste partij, met een gemiddelde leeftijd van 31,33 jaar. 50PLUS levert de oudste kandidaten, met een gemiddelde leeftijd van 71,67 jaar.

Van de 364 kandidaten is van 262 kandidaten de leeftijd bekend. Bas Ananias (SP) uit Assen is met zijn 18 jaar de jongste kandidaat. Henk Frieman (Onafhankelijke Partij Drenthe) uit Tynaarlo is met 82 jaar de oudste kandidaat.

De leeftijdscategorie 60 tot en met 69 is het meest representatief op de verkiezingslijst, gevolgd door de 50’ers. De leeftijd van 51 jaar komt het vaakst voor bij de kandidaten.

Voor de leeftijden is gebruik gemaakt van aangeleverde lijsten of is alleen het geboortejaar gebruik in de berekening. De leeftijden van de kandidaten is berekend vanuit 2018 en kan dus variëren met de huidige leeftijd.

De meest voorkomende voornaam is Henk. Maar liefst 21 kandidaten heten Henk. Daarnaast is er nog een kandidaat die Henk als tweede voornaam heeft, Harm Henk Veldsema. Jan volgt met 14 keer en de derde meestvoorkomende naam is Erik (7 keer). De vrouwennamen zijn veel gevarieerder. De meest voorkomende vrouwennaam komt 3 keer voor: Anita en Betty.

De meest voorkomende achternaam is De Vries en Dijkstra. Drie kandidaten hebben die achternaam.

Maar er is maar één kandidaat die qua naam de verkiezingen in Drenthe echt eer aan doet: Jannie Drenthe van de SP.

En als je alle gemiddelden bij elkaar optelt kom je uit op 53-jarige Henk de Vries of Dijkstra uit Assen. Om nog meer gemiddeld te zijn moet hij op plek 16 uitkomen voor D66. Hiervoor is het gemiddelde uitgerekend van de posities waar de kandidaten op staan en de mediaan gepakt voor het lijstnummer. De mediaan - het middelste getal in een reeks getallen - komt dan uit op 6. En D66 staat op lijst 6.

Andere provincies

Vier kandidaten staan ook op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten in Groningen, twee kandidaten staan op de kandidatenlijst voor Zuid-Holland. Daarnaast is er nog iemand kandidaat voor Friesland en is er nog een kandidaat voor Noord-Holland verkiesbaar.

Iemand mag maar voor maximaal twee provincies kandidaat staan: in de provincie waar hij woont en in een andere provincie. De kandidaat moet dan een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. Degene geeft hiermee aan bereid te zijn om te verhuizen als hij wordt gekozen. Een volksvertegenwoordiger woont uiteindelijk altijd in het gebied waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt.

Gemeenteraadsleden en wethouders

Op de verkiezingslijst staan 69 gemeenteraadsleden en 10 wethouders. Vooral de regionale partijen en de PvdA grossieren met gemeenteraadsleden op hun lijst. Sterk Lokaal heeft de meeste kandidaten die ook gemeenteraadsleden of wethouder zijn: 16 gemeenteraadsleden en 7 wethouders. ‘Daar zijn wij trots op’, reageert lijsttrekker Douwe Oosterveen. ‘Wij zijn heel blij dat zij de schakel willen zijn van de gemeente naar de provincie. Zij staan dicht bij de inwoners.’

De gemeenteraad van Borger-Odoorn is procentueel het meest representatief op de verkiezingslijst. Bijna veertig procent van de raad heeft zich ook verkiesbaar gesteld (8 van de 23 raadsleden). De gemeente Emmen heeft de meeste raadsleden op de lijst: 9. De gemeente Meppel en Aa en Hunze de minste: 3. Annigje Udinga zat in de gemeenteraad voor Meppel, maar is gestopt om tijd vrij te maken voor de campagne voor de Provinciale Staten. Ze staat op de vierde plaats voor VVD.

Statenleden

Zeven huidige Statenleden zijn niet verkiesbaar. Het gaat om fractievoorzitter Riëtte Wollerich-Veldman (CDA), Jurr van Dalen en fractievoorzitter Marianne van der Tol (beide D66), Maaike Bakker en fractievoorzitter Roelie Goettsch (beide PvdA) en Jan Luuk Stel en John Baltes van de VVD.

Er is één kandidaat die nu voor een andere partij in de Provinciale Staten zit, dan waar die voor verkiesbaar is. Frank van de Pol zit nu namens de SP in het provinciehuis, maar heeft zich kandidaat gesteld voor de Onafhankelijke Partij Drenthe.

Alle vier de Gedeputeerden staan ook op de kandidatenlijst. Zij zijn alle vier lijsttrekker: Henk Brink voor VVD, Cees Bijl voor PvdA, Henk Jumelet voor CDA en Tjisse Stelpstra voor ChristenUnie.

Andere verkiezingen

Ook de waterschapsverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen zijn present op de kandidatenlijst voor Drenthe. Er zijn 25 kandidaten die ook verkiesbaar zijn voor de waterschapsverkiezingen. Alle vier de waterschappen die in Drenthe actief zijn, zijn vertegenwoordigd, waarvan de meesten (9) ook verkiesbaar zijn voor Drents Overijsselse Delta. Vijf Kandidaten zijn ook verkiesbaar voor waterschap Hunze en Aa's, vier voor Noorderzijlvest en zeven voor Vechtstromen.

Ton Schoo, de nummer 2 op de lijst voor 50PLUS, is tevens lijsttrekker de waterschap Vechtstromen, maar dan voor de Ouderenpartij. 50PLUS is tevens de partij met de meeste kandidaten, die ook verkiesbaar zijn voor een waterschap, namelijk zeven kandidaten.

Drie leden op de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezing, zijn ook opgenomen voor de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Ton Serlie en Marc Muntinga staan op de lijst voor de VVD. Henk Otten is namens Forum voor Democratie de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Otten is een van de oprichters van de partij. Op de verkiezingslijst voor de Provinciale Staten van Drenthe, staat nog een oprichter van een partij: Gladys Albitrouw is mede-oprichtster van DENK.

De definitieve kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer worden op 23 april bekendgemaakt.

Maak hieronder je eigen overzichtje. Kies een woonplaats of - gemeente, selecteer een leeftijdscategorie, geslacht en kijk welke kandidaten er overblijven.